کلیه فعالیت های شرکت کارگزاری توسعه فردا دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

نبض بازار آرشیو

 • 11:56

  شاخص کل در این لحظه 72291 و 48 واحد منفی است.بیشترین تاثیر برشاخص را نمادهای وپست رمپنا ومعادن خودرو خساپا شبهرن داشته اند.

 • 11:55

  كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ ثبت معاملات توافقي نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري فني و مهندسي مشانير (ومشان1)، پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و تقسيم سود نقدي هر سهم، از امروز سه شنبه مورخ 11/06/1393 بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و بدون محدوديت حجمي در هر سفارش (بلوك) در سامانه معاملات توافقي امكان پذير مي باشد. همچنين، تأكيد مي گردد بازگشايي نماد بدون دوره سفارش گيري انجام مي پذيرد و به محض بازگشايي نماد تطبيق سفارش هاي ثبت شده در سامانه معاملات و ارسال به ناظر بازار امكانپذير مي باشد. مقتضي است كارگزاران محترم مي بايست با توجه به حذف تمامي سفارش هاي قبلي ثبت شده در سامانه معاملات در نماد ومشان1 نسبت به ورود مجدد سفارش هاي مشتريان خود در سامانه معاملاتي در اسرع وقت اقدام نمايند. لازم به ذكر است مطابق با ماده 11 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پايه فرابورس ايرا ، معاملات سهام شرکت‌هاي حاضر در بازار پايه‌ي توافقي بر اساس اطلاعات منتشره موجود، در هر زمان امکان پذير مي‌باشد. همچنين مطابق با تبصره 1 ماده مذكور، خريدار و فروشنده با علم و آگاهي نسبت به وضعيت مالي شرکت بر اساس اطلاعات منتشره موجود اقدام به خريد و فروش نموده و هرگونه ادعايي در خصوص عدم افشاي اطلاعات مسموع نمي‌باشد. لذا، متقاضيان محترم مي بايست ميزان تطابق اطلاعات منتشر شده توسط ناشر از طريق سايت رسمي كدال را با اطلاعات عنوان شده در فصل سوم (موارد افشا) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، مد نظر قرار دهند. 

 • 11:46

  كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ ثبت معاملات توافقي نماد معاملاتي شركت كارخانجات صنعتي آزمايش (لازما1)، پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام، از امروز سه شنبه مورخ 11/06/1393 بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و بدون محدوديت حجمي در هر سفارش (بلوك) در سامانه معاملات توافقي امكان پذير مي باشد. همچنين، تأكيد مي گردد بازگشايي نماد بدون دوره سفارش گيري انجام مي پذيرد و به محض بازگشايي نماد تطبيق سفارش هاي ثبت شده در سامانه معاملات و ارسال به ناظر بازار امكانپذير مي باشد. مقتضي است كارگزاران محترم مي بايست با توجه به حذف تمامي سفارش هاي قبلي ثبت شده در سامانه معاملات در نماد لازما1 نسبت به ورود مجدد سفارش هاي مشتريان خود در سامانه معاملاتي در اسرع وقت اقدام نمايند. لازم به ذكر است مطابق با ماده 11 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پايه فرابورس ايران ، معاملات سهام شرکت‌هاي حضر در بازار پايه‌ي توافقي بر اساس اطلاعات منتشره موجود، در هر زمان امکان پذير مي‌باشد. همچنين مطابق با تبصره 1 ماده مذكور، خريدار و فروشنده با علم و آگاهي نسبت به وضعيت مالي شرکت بر اساس اطلاعات منتشره موجود اقدام به خريد و فروش نموده و هرگونه ادعايي در خصوص عدم افشاي اطلاعات مسموع نمي‌باشد. لذا، متقاضيان محترم مي بايست ميزان تطابق اطلاعات منتشر شده توسط ناشر از طريق سايت رسمي كدال را با اطلاعات عنوان شده در فصل سوم (موارد افشا) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، مد نظر قرار دهند. 

 • 11:16

  كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن صادره 15/07/1390 در نماد معاملاتي تسه9007 و صادره 15/01/1391 در نماد معاملاتي تسه9101 ، جهت نقل و انتقال (خريد و فروش و هبه) روز شنبه مورخ 15/06/1393 به اتمام مي رسد. لذا، نمادهاي معاملاتي مذكور در پايان معاملات روز شنبه مورخ 15/06/1393 متوقف مي گردند. همچنين لازم به ذكر است، مدت اعتبار اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن صادره 15/07/1390 در نماد معاملاتي تسه9007 و صادره 15/01/1391 در نماد معاملاتي تسه9101 جهت استفاده از تسهيلات از محل آن اوراق تا تاريخ 15/07/1393 مي باشد.

 • 10:58

  به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت سيمان شرق با توجه به تعديل پيش بيني درامد هر سهم، متوقف شد.

 • 10:58

  كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي حق تقدم خريد سهام شركت بيمه پاسارگاد (سهامي عام)، در نماد بپاسح1 ، امروز سه شنبه مورخ 11/06/1393، بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت، آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است، محدوديت حجمي خريد در هر سفارش (بلوك) در نماد معاملاتي بپاسح1 ، به تعداد 100،000 سهم تعيين مي گردد. در اين خصوص توجه به موارد زير ضروري است: مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام شركت بيمه پاسارگاد در نماد بپاسح1 تا روز سه شنبه مورخ 06/08/1393 مي باشد. لذا نماد معاملاتي مذكور در پايان معاملات روز سه شنبه مورخ 06/08/1393، متوقف مي گردد. خريداران نهائي حق تقدم سهام جديد، مي بايست قبل از پايان مهلت پذيره نويسي (روز سه شنبه مورخ 06/08/1393)، نسبت به واريز بهاي اسمي سهام جديد به حساب شرکت اقدام نموده و رسيد بانکي مربوطه به انضمام گواهي نامه حق تقدم خريد سهام جديد را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشي به نشانيناشر ارسال نمايند. در صورتي که خريداران در روز آخر پذيره نويسي (سه شنبه مورخ 06/08/1393) اقدام به خريد حق تقدم نمايند، مي بايست بهاي اسمي سهام جديد را در همان روز به حسابي که شرکت به منظور پذيره نويسي اعلام نموده، واريز نمايند. بديهي است در صورت عدم واريز بهاي اسمي سهام جديد به حساب پذيره نويسي اعلام شده تا قبل از پايان مهلت پذيره نويسي توسط خريداران، حق تقدم مذکور به عنوان حق تقدم استفاده نشده تلقي گرديده و مسئوليت آن بعهده خريداران خواهد بود. 

 • 10:45

  كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي حق تقدم خريد سهام شركت پتروشيمي جم (سهامي عام)، در نماد جمح1 ، امروز سه شنبه مورخ 11/06/1393، بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت، آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است، محدوديت حجمي خريد در هر سفارش (بلوك) در نماد معاملاتي جمح1 ، به تعداد 100،000 سهم تعيين مي گردد. در اين خصوص توجه به موارد زير ضروري است: مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام شركت پتروشيمي جم در نماد جمح1 تا روز پنجشنبه مورخ 08/08/1393 مي باشد. لذا نماد معاملاتي مذكور در پايان معاملات روز چهارشنبه مورخ 07/08/1393، متوقف مي گردد. خريداران نهائي حق تقدم سهام جديد، مي بايست قبل از پايان مهلت پذيره نويسي (روز پنجشنبه مورخ 08/08/1393)، نسبت به واريز بهاي اسمي سهام جديد به حساب شرکت اقدام نموده و رسيد بانکي مربوطه به انضمام گواهي نامه حق تقدم خريد سهام جديد را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشي به نشاني ناشر ارسل نمايند. در صورتي که خريداران در روز آخر پذيره نويسي (روز چهارشنبه مورخ 07/08/1393) اقدام به خريد حق تقدم نمايند، مي بايست بهاي اسمي سهام جديد را تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 08/08/1393 به حسابي که شرکت به منظور پذيره نويسي اعلام نموده، واريز نمايند. بديهي است در صورت عدم واريز بهاي اسمي سهام جديد به حساب پذيره نويسي اعلام شده تا قبل از پايان مهلت پذيره نويسي توسط خريداران، حق تقدم مذکور به عنوان حق تقدم استفاده نشده تلقي گرديده و مسئوليت آن بعهده خريداران خواهد بود. 

 • 10:44

  به اطلاع مي رساند، در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه، قند نقش جهان و قند ثابت خراسان جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده به منظور انتخاب اعضاي مديره، متوقف خواهند شد. 

 • 10:44

  به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت صنايع آذر آب پس از برگزاري مجامع عمومي فوق العاده و عادي بطور فوق العاده مبني بر انتخاب اعضاي هيات مديره با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشد.

 • 09:38

  كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي اوراق مشاركت شركت عمران و نوسازي مجد مشهد (مجد21)، به منظور پرداخت سود علي الحساب سه ماهه اوراق در تاريخ 15/06/1393، در پايان معاملات امروز سه شنبه مورخ 11/06/1393 متوقف مي گردد. 

 • 09:32

  كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي اوراق مشاركت شركت هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (ومدكو11)، به منظور پرداخت سود علي الحساب ماهانه اوراق در تاريخ 14/06/1393در پايان معاملات امروز سه شنبه مورخ 11/06/1393متوقف مي گردد. 

 • 09:07

  به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي حق تقدم شركت خاك چيني ايران با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل ( بدون محدوديت نوسان قيمت ) آماده انجام معامله مي باشد.

 • 08:45

  نماد تازه عرضه شده ثرود در قیمت 3255 ريال با 86 میلیون تقاضا بیشترین صف خرید را به خود تخصیص داده است.

 • 08:26 كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ محدوديت حجمي (حداكثر تعداد اوراق در هر سفارش) جهت نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود در نماد ثرود1 ، از امروز سه شنبه مورخ 11/06/1393، به ميزان 50،000 سهم تعيين مي گردد.

اخبار بازار

تحلیل ها

نمودار شاخص ها

شاخص کل
شاخص اول
شاخص دوم

loading...
محصولات فلزی

16430.6

-0.1416
مواد دارویی

4585.4

-0.1372
انبوه سازی

695.9

-0.0861
رایانه

4196.5

-0.6793
ماشین آلات

9796.2

1.69
فراورده نفتی

297469.5

0.2847
کانه فلزی

16474.7

0.0255
کانی غیرفلزی

1877.5

1.3933
غذایی بجز قند

2319.3

1.8577
ذغال سنگ

1072.4

0.7043
خودرو

10837.3

-1.979
قند و شکر

4665.3

-1.397
حمل و نقل

2658.8

0.2111
وسایل ارتباطی

1944.6

2.3258
سایرمالی

1607.3

-1.7963
انتشار و چاپ

49034.5

3.9294
مبلمان

272.7

0.0
محصولات کاغذ

10665.2

1.6847
فلزات اساسی

33844.8

-0.2837
شیمیایی

5167.4

-0.2105
دستگاههای برقی

229877.8

-0.4487
سرمایه گذاریها

1452.4

0.4704
زراعت

6833.5

3.881
لاستیک

18030.7

2.7619
چند رشته ای ص

7434.0

-0.4593
رادیویی

563.1

-0.071
پیمانکاری

919.7

0.0
فنی مهندسی

600.5

-1.4119
کاشی و سرامیک

2492.4

-0.1522
حمل و نقل

1125.2

0.0
محصولات چوبی

27475.6

3.9561
بیمه و بازنشسته

3284.3

-1.5409
منسوجات

1213.6

-0.0329
مالی

131205.3

-0.0516
ابزار پزشکی

2640.6

-0.5499
سایر معادن

4339.1

1.1917
استخراجنفتجزکشف

690.6

-0.2311
محصولات چرمی

699.4

0.5029
سیمان

773.2

0.9268
بانکها

639.3

-0.0469
شاخص شرکت بزرگ

3331.5

-0.35
شاخص کل

72232.4

-0.1485
شاخص صنعت

61158.4

-0.1642
شاخصشرکت فعالتر

3030.2

-0.2239
شاخص آزاد شناور

81452.6

-0.1236
شاخص بازار اول

53144.6

-0.2051
شاخص قیمت شرکت

138697.7

0.1066
شاخص بازار دوم

142527.0

-0.0175
دفتر مرکزی و تالار اختصاصی سئول
تهران، خیابان سئول شمالی، خیابان هفتم، شماره ۷
تلفن
:
98-21-882-159-04
فکس
:
98-21-880-514-94
دفتر گسترش بازار و تالار اختصاصی جهان کودک
تهران، چهارراه جهان کودک، خیابان کمال، پلاک ۲۶
تلفن
:
98-21-882-013-87
فکس
:
98-21-882-013-91
شعبه استان البرز
کرج، چهارراه هفتم تیر، بلوار دانش آموز، تالار بورس و اوراق بهادار کرج
تلفن
:
98-261-277-01-25
فکس
:
98-261-277-01-26
مشاهده سایر آدرس‌ها

نرخ ارز

 • دلار آمريکا
  حواله
  خرید21,700400
  فروش21,980380
  صرافی
  خرید033250
  فروش033350
  بازار
  خرید31,56030
  فروش31,66050
  مرجع
  خرید26,6142
  فروش00
 • دلار کانادا
  حواله
  خرید13,550150
  فروش13,78080
  صرافی
  خرید34,000600
  فروش34,250350
  بازار
  خرید29,27030
  فروش29,3900
  مرجع
  خرید24,43250
  فروش00
 • یورو
  حواله
  خرید27,550650
  فروش27,900750
  صرافی
  خرید43,000600
  فروش43,300500
  بازار
  خرید41,55050
  فروش41,65060
  مرجع
  خرید34,9242
  فروش00
 • درهم امارات متحده عربی
  حواله
  خرید5,930130
  فروش5,980130
  صرافی
  خرید9,000100
  فروش9,12090
  بازار
  خرید8,55050
  فروش8,60030
  مرجع
  خرید7,2461
  فروش00
 • لير ترکيه
  مرجع
  خرید12,30612
  فروش00
  صرافی
  خرید17,700300
  فروش18,300500
  بازار
  خرید14,75050
  فروش14,85020
 • هزار وون کره جنوبی
 • یکصد ين ژاپن
  مرجع
  خرید25,409143
  فروش00
  صرافی
  خرید33,5004000
  فروش35,200200
  بازار
  خرید100,00099750
  فروش105,000104700
 • پوند انگليس
  حواله
  خرید28,4006900
  فروش28,8007100
  صرافی
  خرید53,200300
  فروش54,000500
  بازار
  خرید52,05060
  فروش52,20080
  مرجع
  خرید44,13638
  فروش00
 • یوان چين
  حواله
  خرید13,400250
  فروش13,600300
  صرافی
  خرید5,25050
  فروش5,40050
  بازار
  خرید5,0300
  فروش5,1300
  مرجع
  خرید4,3334
  فروش00
 • دينار کويت
  مرجع
  خرید93,383154
  فروش00
  صرافی
  خرید88,07551475
  فروش037600
  بازار
  خرید102,0000
  فروش107,0000
 • روبل روسيه
  مرجع
  خرید7136
  فروش00
  صرافی
  خرید30010
  فروش4200
  بازار
  خرید75010
  فروش85010
 • دلار هنگ کنگ
  مرجع
  خرید3,4341
  فروش00
  صرافی
  خرید1,30020
  فروش1,45010
  بازار
  خرید3500
  فروش3750
 • ريال عمان
  مرجع
  خرید69,11033
  فروش00
  صرافی
  خرید5,05021650
  فروش5,10022200
  بازار
  خرید64,65764657
  فروش00
 • راند آفريقای جنوبی
  مرجع
  خرید2,4899
  فروش00
  صرافی
  خرید1,45040
  فروش1,600120
 • ريال قطر
  مرجع
  خرید7,3091
  فروش00
  صرافی
  خرید6,8554055
  فروش02890
 • دلار استراليا
  مرجع
  خرید24,77779
  فروش00
  صرافی
  خرید34,0000
  فروش34,5000
  بازار
  خرید29,24070
  فروش29,34020
 • ريال سعودی
  مرجع
  خرید7,0970
  فروش00
  صرافی
  خرید8,850100
  فروش8,950100
  بازار
  خرید8,2000
  فروش8,3500
 • فرانک سويس
  مرجع
  خرید28,92424
  فروش00
  صرافی
  خرید35,000500
  فروش36,000500
  بازار
  خرید34,1000
  فروش34,3800
 • کرون نروژ
  مرجع
  خرید4,2985
  فروش00
  صرافی
  خرید5,700300
  فروش5,850200
  بازار
  خرید4,9800
  فروش5,0800
 • کرون سوئد
  مرجع
  خرید3,7997
  فروش00
  صرافی
  خرید4,85050
  فروش4,95050
  بازار
  خرید4,4200
  فروش4,5200
 • دينار بحرين
  مرجع
  خرید70,57739
  فروش00
  صرافی
  خرید27,200100
  فروش27,8000
  بازار
  خرید102,000102000
  فروش107,000107000
 • کرون دانمارک
  مرجع
  خرید4,6890
  فروش00
  صرافی
  خرید5,650150
  فروش5,800200
  بازار
  خرید5,4500
  فروش5,5500
 • دلار سنگاپور
  مرجع
  خرید21,26342
  فروش00
  صرافی
  خرید19,66311963
  فروش08150
 • رينگيت مالزی
  مرجع
  خرید8,40045
  فروش00
  صرافی
  خرید10,850350
  فروش11,000150
  بازار
  خرید9,7300
  فروش9,8800
 • روپیه هند
  مرجع
  خرید4400
  فروش00
  بازار
  خرید4500
  فروش6000